Mir baken dem Routkäppche säi Kuch

D’Routkäppche geet bei seng Bomi fir hir Kuch a Wäin ze bréngen. Esou soll si rem séier gesond ginn. Dofir bake mir eis dem Routkäppche säi Kuch… . Mhhhh, dee schmaacht! 🙂