Category: Photo

Rallye 2021 – Start

De 14. Mee hunn Schüler vun der Kielener Grondschoul un enger Rallye deelgeholl, déi vun der Elterevereenegung Kielen organiséiert war. Den Tour huet d’Kanner duerch de Kielener Bësch gefouert, an si konnten hirt Wëssen...

Kachen a Brachen

No de villen Tester, déi de Cycle 4 duerchgefouert huet, ass et an dësen Zäiten duebel wichteg gemeinsam aner Aktivitéiten ze maachen. Esou haten d’Schüler d’Geleeënheet de Stress vun de läschte Wochen a Méint...

Feierübung

D’Gebeier A a B hunn haut den Eeschtfall geübt. Um 9h30 ass d’Sireen gaang, an d’Kanner hunn hir Klassen disciplinéiert verlooss a sech um Point de rassemblement afond, wou den Titulaire dann en Appel...

Makerfest Wanter 2019

Klassen Wiltgen, Appelbaum D’Makerfest, dat dëst Joer erëm am Forum Geesseknäppchen seng Diren opgemaach huet, ass eng Plaz wou Kanner léieren, Roboteren an allerlee elektronesch Gadjet’en ze programméieren. All Kand kann sech an deen...