De Spooky aus der Vue vun de Spillschoulskanner

D’ Kanner aus der Spillschoul hun de Spooky gemolt!