Konscht am Fréijoer

T’Kanner aus dem C2 hunn äifreg gemoolt a gebastelt. Hei e puer vun hire Wierker!
Klassen Gilles Kolbet, Marc Schumacher, Nadine Deutsch/Vicky Hilgert, Laurent Kandel