Musep an der Grondschoul

Dëse klenge Video weist wéi d’Kanner an der MUSEP prouwen. D’Léierin Thérèse Pau ergänzt: “Esou gestallten d’Kanner aus dem C4-1 zesummen mam Enseignant tëschent 12h an 13h Méindes eng Stonn Musek. D’Haaptgewiicht läit op der Ausbildung vun der Stëmm an dem Léieren vu musikaleschen Texter. Dat Ganzt nach mat e wéineg Rythmus gewürzt ergëtt dann hir musikalesch Virspeis. Vill Spaass beim Kucken!”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert