Op der Schlittschungpist

Den 12 . März war de Cycle 3 op d’Kockelscheier Schlittschung ⛸ fueren. Mir haten zwou Stonnen vill Spaass 🤩 a keen huet sech wéi gedoen. Di eng Kanner hunn  eng Course gemaach an di aner hunn akrobatesch Tricker virgefouert. Zum Schluss ware mer all mitt an traureg, datt mer net konnten dobleiwen. 😢