Grondschoul Kielen

C’est moi le plus fort!

T’Kanner aus dem C2.2 presentéieren iech t’Geschicht vum Mario Ramos: C’est moi le plus fort! Vill Spaass beim Kucken;-) Klass Marc Schumacher

Rallye 2021 – Start

De 14. Mee hunn Schüler vun der Kielener Grondschoul un enger Rallye deelgeholl, déi vun der Elterevereenegung Kielen organiséiert war. Den Tour huet d’Kanner duerch de Kielener Bësch gefouert, an si konnten hirt Wëssen...