Generalprouf am CIPA

De Moien (25.11) huet de ganzen C1 fleisseg fir hiren Optrett nächste Samsden beim Kleeschen (14 Auer) geübt. Dono as de Precoce nach an de CIPA danzen a sange gang, an d’ Bewunner ware...