Tagged: Elteren

Thema: Beruffer

Iwwert e puer Wochen hu mir d’ Elteren gefrot, fir de Kanner hiere Beruff ze presentéieren. Mir hu vill flott Stonne mat hinnen erliewt, dofir e grousse Merci u jiddereen dee gehollef huet! +6

D’ Thema Buch am Précoce

  An der Woch vum Buch, hate mir vill Besuch kritt, déi eis vill flott Geschichten gezielt hun, op ville verschiddenen Sproochen. Dat war immens flott!! +5