Mir planzen Hecken

en 11. November hunn sech dräi Klassen aus dem Cycle 4 vu Kielen engagéiert an Hecke geplanzt. Trotz kale Féiss an Hänn huet awer kee sech beschwéiert an eng kräfteg Hand mat ugepaakt. Elo...