Tagged: Precoce

Precoce meets percussion

Am Kader vum Thema “Wat schaffe meng Elteren”, huet dem Emily säi Papp eis säi Beruff als Percussiounsproff firgestallt.

De Precoce engagéiert sech fir den Télévie

De Precoce vun Olm, zesumme mat der Maison Relais vun Olm, haten e klengen Ouschtermaart mat Kaffisstuff organiséiert, wou den Erléis intégral wäert un den Télévie goen. D`Kanner hu wéi geckeg gebastelt a ware...