Mysteriéist Stéck Schrott am Haff

Wéi et schéngt gëtt et en neit Puzzlestéck fir eist Schoulrätsel! D’Kanner hunn haut de Murjen e komescht Stéck Blech am Haff fonnd. An donieft louch schonn erëm … Popcorn !?? Komme mir der...