Markiert: Schülercomité

Versammlung vum Schülercomité

Den 21. November huet sech den neie Schülercomité eng éischte Kéier versammelt fir dëst Joer versammelt. No enger Begréissung duerch de Comité d’école, hun di nei gewielte Schülervertrieder sech virgestallt. Gläich duerno ass awer...

De Schülercomité war beim Schefferot

De Schefferot hat eise Schülercomité fir en allgemengen Ideeënaustausch op d’Gemeng invitéiert. No enger gudder Pizza ass et am grousse Sëtzungssall weider gaang. D’Kanner hunn d’Plaatzen vun de Gemengeréit ageholl an hunn dem Schëfferot Froe gestallt....