Markiert: Vierliesconcours

Virliesconcours 2019 am C4

Haut gouf am C4 de beschte Vierlieser/Vielieserin ermëttelt. D’Nolana, d’Leni, d’Lilly, de Louis, den Tom an den Ehan hunn ëm den Titel “gelies”. Si hunn hir Saach all ganz gutt gemaach, an d’Entscheedung ass...