Schoulfest 2019

E puer Impressiounen vun eisem Schoulfest.