Markiert: Totem

Totemzeremonie Pünktlechkeet

Léif Visiteuren, Hei gesidd Dir eiser Schoul hier éischt “Totemzeremonie”. Am Kader vun eisem PRS hun d’Schüler, d’Elteren an d’Enseignanten d’lescht Joer no gemeinsamen Wäerter gesicht, déi fir eis Schoul wichteg sinn: Rou Engagement...