Markiert: Spillschoul

0

Komesch Decken an der Spillschoul

Elo just krut ech d’ Noriecht dass schon de Moien an der Paus och an der Spillschoul zu Kielen 2 geheimnisvoll Decken fonnt gi sinn. Och hei war rem Popcorn nierwendrun, a nierwend enger souguer...