Grondschoul Kielen

Versammlung vum Schülercomité

Den 21. November huet sech den neie Schülercomité eng éischte Kéier versammelt fir dëst Joer versammelt. No enger Begréissung duerch de Comité d’école, hun di nei gewielte Schülervertrieder sech virgestallt. Gläich duerno ass awer...

Mir ginn op de Bio-Bauerenhaff

Den 10. Oktober ware mir op Dippech op den Haff Witry. Mir hunn d’Källefcher gefiddert, dem Bauer beim Sträichen nogekuckt a frësch Mëllech geschmaacht. Dobäi si mir vill iwwert d’Kéi an d’Aarbecht um Bauerenhaff...

La soupe aux légumes

La classe de Fabienne et Sandra prépare une bonne soupe aux légumes. Les enfants apportent des légumes. Ils lavent, épluchent et coupent les légumes. Nathan met des lunettes et épluche les oignons. Max met...

Mir baken dem Routkäppche säi Kuch

D’Routkäppche geet bei seng Bomi fir hir Kuch a Wäin ze bréngen. Esou soll si rem séier gesond ginn. Dofir bake mir eis dem Routkäppche säi Kuch… . Mhhhh, dee schmaacht! 🙂

Mir ginn an d’Gromperen

Am September ware mir mat eiser Klass op Randschelt an d’Thillenvogtei an d’Gromperen. Mir hu Gromperen erausgeholl, si mam Trakter iwer d’Feld gefouert ginn an hu Gromperekichelcher gebak. Lecker!

Formatioun WordPress

Am Kader vun eisem neie PDS huelen dëser Deeg 43 Enseignanten aus eiser Schoul un enger schoulinterner WordPress-Formatioun deel. Dës Formatioun soll hinnen et erméiglechen selwer Bäiträg op eiser Schoul-Homepage ze posten, an déi...